PHOTOS

DOCUMENTATION

SOUND RECORDING FOR CD BINAURAL

This sound recording was made for the cd that accompanies the catalogue on Rural Voices. It contains a description by the project of Myriam Van Imschoot & Toine Horvers read aloud in unisono, followed by two registrations of the calls at 12 and 7 o’ clock during the vocal performance Vozes de Magaio on 2 October 2013.

ALL THE CALLS

‘Vozes de Magaio, all the calls’. An edit of the calls that were made on Sunday October 2nd 2011.

Drawing, navigation tool when walking. Myriam Van Imschoot

DESCRIPTION

For Dutch scroll down

ENG: Myriam Van Imschoot & Toine Horvers: “Due to our shared interest in language and the voice (speaking and singing) we made a proposal to temporarily connect with our voices the villages in the remote mountain landscape of Aldeias de Magaio, which formed the spatial and substantive working area of the residency. Every day, in the course of the 3 weeks of our residency, we went for long walks in order to gather information about the positions of these villages in relation to the landscape and to each other, their relative distances and the connecting roads and paths. From all this, a route developed along which we could use our voices to make connections between villages and between places in the landscape.

Although we daily trained our voices, we chose not to try out the acoustic possibilities along this route until the two performances that we executed on October 1st and 2nd during the festival in which the residing artist’s projects were presented.

Our performances started at sunrise and lasted until sunset. We used synchronised digital clocks. On the hour we stopped in different locations on our route and called out loud the number of the hour of that moment preceded by the singing of a repeated fragment of a yodel melody.

Now and then we were together in one place, at other moments we took different roads or paths, which resulted in performing our calling out at sometimes great distances from each other, for example with each of us in a different village. Even when we couldn’t see or hear each other, we were able to make a connection between two places at exactly the same moment by using the digital clocks. Although our singing and counting were synchronised to the second, the great distances, the wind or the echoes of the mountains created delays and distortions.”

NEDL

Myriam Van Imschoot en Toine Horvers: “Vanwege onze gezamelijke interesse in taal en stem (spreken en zingen) deden we het voorstel om de dorpjes in het afgelegen berggebied Aldeais de Magiao, die het ruimtelijk en inhoudelijk werkgebied van de residency vormden, tijdelijk te verbinden met onze stemmen. Gedurende de 3 weken van de residency hebben we dagelijks lange wandelingen gemaakt om informatie te verzamelen over de ligging van deze dorpen ten opzichte van elkaar, de onderlinge afstanden en de verbindingswegen en paden. Hieruit is een route ontstaan waarlangs we met onze stemmen verbindingen tussen dorpen onderling en dorpen en plekken in het landschap konden maken.

Gedurende de twee dagen van het festival waarin de projecten van de residerende kunstenaars gepresenteerd werden, hebben Myriam en ik ons van zonsop- tot zonsondergang lopend verplaatst langs de genoemde route die tien dorpen verbindt. Op ieder heel uur zijn we gestopt en hebben - exact tegelijk door het gebruik van digitale klokjes - hardop de getallen van het uur van dat moment geroepen, voorafgegaan door een enkele malen herhaald fragment van een gezongen jodelmelodietje.

Nu eens waren we samen op een plek, dan weer namen we verschillende wegen of paden en deden we onze omroeping op soms grote afstand van elkaar, bijvoorbeeld ieder in een ander dorp. Ook wanneer we elkaar soms niet konden zien of te horen, konden we door het gebruik van de klokjes twee plekken op exact hetzelfde moment met elkaar verbinden. Hoewel onze zang en het tellen tot op de seconde parallel verliepen zorgde de grote afstanden, de wind of de echo’s van de bergen voor vertragingen en vervormingen.”